Όταν όμως αποφάσισε να βάλει το μυαλό του σε λειτουργία, ήταν ήδη αργά. Ήταν χαλασμένο. Τα συνεργεία ήταν κλειστά και οι μυαλοπώληδες είχαν ξεπουλήσει.