(χωρίς λόγια, ελλείψει έμπνευσης. I’ll be back.)

Advertisements