(Αγία Παρασκευή, στην Αγίου Ιωάννου. Θα ήθελα, πριν πεθάνω, να δω αυτήν την εικόνα σαν θέμα έκθεσης στις Πανελλαδικές. Τώρα που το σκέφτομαι, θα ήθελα πολύ να γράψω εγώ μία έκθεση με αυτό το θέμα. Ίσως αύριο. Έχει αγώνα σήμερα και δεν προλαβαίνω.)