(χωρίς λόγια…Μερικές φορές η σιωπή λέει περισσότερα από τα λόγια…)