Πάντως, στεναχωρέθηκα που δε βγήκε η Νέα Δημοκρατία…Κρίμα, γιατί είχε το καλύτερο πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος…Κι αυτό φαίνεται και από τη φωτογραφία:

05102009267